Fundacja Europejskie Forum Sztuki realizuje projekt w ramach Działania 4.2Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 4.4.2. Wydarzenia kulturalnepod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej regionu poprzez organizację Enter Music Festival 2016 i 2017 oraz wystaw z oddaniem do przestrzeni publicznej dzieł sztuki w Visual Park na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego nad jeziorem Strzeszyńskim.” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.02-30-0003/15-00.

Opis projektu:

W ramach projektu przewiduje się organizację , w 2016 r. oraz 2017 r. międzynarodowego festiwalu muzycznego pod dyrekcją artystyczną, jednego z najbardziej uznanych polskich pianistów i kompozytorów: Leszka Możdżera. Zgodnie z założeniem każda edycja Festiwalu będzie trwała przez 2 dni, a w każdym z nich odbywać się będą kolejne koncerty. Na terenie ośrodka znajdują się duże przestrzenie zieleni umożliwiające usytuowanie sceny wraz
z niezbędną infrastrukturą oraz miejscem dla publiczności. W ramach projektu przewiduje się również realizację 3 wystaw połączoną z oddaniem do ogólnego użytkowania 3 obiektów sztuki współczesnej podwyższających wartość walorów krajobrazowych i edukacyjnych
w przestrzeni publicznej i rekreacyjnej nad jeziorem Strzeszyńskim.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest odejście od stereotypowego postrzegania jazzu, muzyki improwizowanej i sztuki współczesnej

 Planowane efekty:

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych: 5
  2. Liczba uczestników imprez kulturalnych: 5000

Całkowita wartość projektu: 1 292 371,64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 560 842,51 PLN